Saga Oradea

Distributie programe de contabilitate si gestiune Saga Software

D101 și D100 modificate

January 6th, 2015

 

ANAF a modificat prin Ordinul 4024/2014 declarațiile 101 și 100.

Formularele PDF cu noile formate nu au apărut.

În esență D101 este aproape la fel cu din anii anteriori modificările fiind generate de veniturile din dividende ce sunt detaliate acum, introducerea a două tipuri de venituri neimpozabile, modificarea bazei legale a scutirii de impozit, defalcarea sumelor din sponsorizări și mecenat în două categorii – provenite din ani anteriori și din anul curent.

Termenul de depunere este 25 martie. pentru ONG și cei care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură, termenul este 25 februarie. Acesta este și termenul limită de plată a impozitului.

D100 are modificări legate de completarea cu unele impozite și taxe noi. Nu afectează marea majoritate a firmelor.

Vă repet: formulare PDF nu au apărut încă așa că nici în SAGA nu sunt introduse. Odată ce vor apărea se vor introduce.

Tot pe final de an, ANAF a mai publicat un ordin ce prelungește până la 31/12/2016 perioada în care nu se declară în D394 bonurile fiscale ce îndeplinesc criteriile unei facturi simplificate și un ordin ce modifică formularul 230.

Sursa: http://www.sagasoftware.ro/?p=1273

Autor: Cristi

REVISAL. Corecții date.

December 6th, 2014
 – preluare forum Sagasoftware -

Să vă descriu un mic scenariu: angajați o persoană, căreia îi întocmiți contractul de muncă numărul 100 din data de 01/12/2014, dar din neatenție introduceți la numărul de contract numărul 10. Pentru registrul de evidență a salariaților folosiți SAGA și validați fișierul XML cu aplicația REVISAL. Transmiteți la ITM datele și vă dați seama că ați greșit.
Dacă credeți că simpla corectare a datelor inițiale și retrimiterea lor la ITM rezolvă situația, din păcate, vă înșelați.

Dacă modificați, pur și simplu, numărul contractului, iar apoi re-transmiteți datele la ITM nu rezolvați nimic. Ba, mai mult, complicați situația. Pentru că pe siteul ITM deși veți vedea în ultima transmisie a fișierului RVS doar contractul cu numărul 100 și data de 01/12/2014, în realitate, în baza lor de date se va înregistra un al doilea contract.
Și așa veți figura la ei cu două contracte pe salariatul respectiv:
– contractul trimis prima dată, cel incorect, cu numărul 10 din 01/12/2014
– un al doilea contract, cel corect, cu numărul 100 din data de 01/12/2014

Dacă ați trimis așa datele soluția este să încetați unul din  contracte cu aceiași zi stabilită ca dată a începerii activității. De regulă încetează cel eronat.

Așadar, cum se procedează corect în această situație?

În primul rând nu modificați în ecranul registrului de evidență datele introduse scriind datele corecte peste cele eronate și nu re-transmiteți la ITM pentru că riscați dublarea informațiilor.

În al doilea rând vă asigurați că aveți versiunea 448 a programului SAGA C sau 243 a SAGA PS.

Dacă da, iată cum procedați:

- intrați la Fișiere – Salariați și de acolo la registrul de evidență a salariaților
– căutați salariatul cu pricina și poziționați-vă pe numele lui
– apăsați butonul “>>” pentru a extinde ecranul
– căutați rubrica număr contract și completați în ea numărul corect – 100 în exemplul nostru
– în coloana “număr contract vechi” completați cu numărul transmis eronat – 10 în exemplul nostru
– data contract se completează cu data contractului corect, iar data contract vechi se completează cu data contractului trimis inițial incorect.
– rubricile număr contract, număr vechi contract, dată contract și data veche contrat sunt obligatorii
– generați fișierul XML și validați-l pentru a obține fișierul RVS pe care îl veți transmite la ITM

Procedura se folosește și dacă se corectează alte date din contractul trimis inițial. Spre exemplu norma de muncă. Aveți contractul 10 din 01/12/2014 pentru o normă de 4 ore/zi și, din eroare, ați selectat și transmis cu normă de 8 ore/zi. pentru a corecta trebuie ca atât numărul contractului cât și numărul vechi a contractului și datele lor să fie completate obligatoriu.
Ulterior transmiterii ștergeți informațiile de la număr vechi și data contractului vechi. De asemenea dacă se corectează date despre număr și/sau data contractului editați istoricul salariatului în așa fel în acesta să existe doar numărul corect și/sau data corectă.

Autor Cristi

Verificarea calităţii de asigurat se face on line

October 18th, 2014
 Verificarea calităţii de asigurat se face on line, direct la furnizorii de servicii medicale

Potrivit prevederilor Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat,  persoanei care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale,  îi va fi verificată calitatea de asigurat de către furnizorul de servicii medicale  ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

„ Este o măsură menită să vină în sprijinul asiguraților care nu mai trebuie să facă un drum la casa de asigurări pentru a cere adeverința de asigurat, atât timp cât există un instrument la îndemâna tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru a verifica dacă  cel care solicită serviciul este asigurat sau nu”, a declarat Vasile Ciurchea, preşedintele CNAS.

Sursa: http://www.cnas.ro

Aici gasiti noul model de adeverinta asigurat

 

Nu este necesara eliberarea adeverintei de asigurat pentru persoanele care figureaza in sistemul informatic ca fiind persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

“In acest sens, va rugam sa asigurati aceste verificari la sediul dvs. accesand aplicatia instalata pe site-ul CNAS, fara sa trimiteti inutil persoanele asigurate la Casa de Asigurari de Sanatate pentru obtinerea adeverintei de asigurat.”

Sursa: http://www.cnas.ro/casgr/post/type/local/informare-furnizori-ordin-581-08-09-2014.html

TVA paine in restaurante este 24%

September 18th, 2013

TVA paine in restaurante este 24%

Prin Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1436/852/2013 au fost explicitate noţiunile de pâine şi specialităţi de panificaţie în vederea aplicării unitare a cotei reduse de TVA de 9% la aceste produse.

Astfel, cota redusă de TVA de 9% se aplică pe întreg lanţul de comercializare, atât de producători, cât şi de comercianţi, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru întreaga activitate, pentru produsele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 140 alin. 2) lit. g) din Codul fiscal.

Totuşi, se impune a se face o distincţie clară între livrările de pâine şi produsele de panificaţie şi prestările de servicii de restaurant şi catering. Din punctul de vedere a aplicării unitare a prevederilor privind TVA, pentru prestarea de serviciu a restaurantului şi pentru prestarea de serviciu de catering, se aplică cota standard de TVA de 24% şi pentru pâinea sau produsele  de panificaţie aflate în componenţa serviciului.

Chiar dacă pe facturile sau pe bonurile emise clienţilor pentru prestarea serviciilor de restaurant  sau de catering se evidenţiază în mod distinct elementele componente ale serviciului prestat (care pot include pâinea sau produse de panificaţie), se aplică în continuare cota  de 24% TVA  pe toate componentele, inclusiv pe pâinea sau produsele de panificaţie consumate.

 

Circulara 408436/02.09.2013 precizari privind TVA 9% la paine si modificari privind livrarea de energie electrica

September 5th, 2013

Circulara o puteti gasi si pe http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Circulara408436_paine_energie.pdf
Către
Direcţia generală regională a finanţelor publice …………………..

 

În vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la TVA
introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, vă comunicăm următoarele:
I. Una dintre modificările instituite se referă la completarea art. 140 alin.
(2) din Codul fiscal în sensul implementării, începând cu data de 1 septembrie
a.c., a cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri:
1. toate sortimentele de pâine precum şi următoarele specialităţi de
panificaţie: cornuri, chifle, batoane, covrigi, minibaghete, franzeluţe şi
împletituri, care se încadrează în grupa produse de brutărie la codul
CAEN/CPSA 1071;
2. făină albă de grâu, făină semialbă de grâu, făină neagră de grâu şi făină
de secară, care se încadrează la codul CAEN/CPSA 1061;
3. triticum spelta, grâu comun şi meslin, care se încadrează la codul NC
1001 99 00, şi secară care se încadrează la codul NC 1002 90 00, prevăzute în
anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificată prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012.
În aplicarea acestor prevederi a fost emis Ordinul comun al viceprimministrului, ministrului finanţelor publice nr. 1436 din 26 august 2013 şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 852 din 26 august 2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 28 august a.c.
Prin actul normativ mai sus menţionat au fost explicitate în detaliu noţiunile
de pâine şi specialităţi de panificaţie, astfel încât să fie evitată aplicarea
neunitară a cotei reduse de TVA de 9%.

Cota redusă de TVA de 9% se aplică pe întreg lanţul de comercializare,
atât de producători, cât şi de comercianţi, persoane impozabile înregistrate în
scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, pentru produsele care se
încadrează în categoriile prevăzute la art. 140 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal
astfel cum a fost modificat prin OG nr. 16/2013.
În ceea ce priveşte triticum spelta, grâul comun şi secara, categorii de
cereale pentru a căror livrare în interiorul ţării se aplică cota redusă de TVA de
9%, prevăzută la art. 140 alin. (2) lit. g) pct. 3 din Codul fiscal, precizăm că
acestea sunt supuse taxării inverse în condiţiile prevăzute la art. 160 alin. (2) lit.
c) din Codul fiscal. Prin urmare dacă atât furnizorul cât şi beneficiarul sunt
persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art.
153 din Codul fiscal, se aplică taxarea inversă, respectiv beneficiarul determină
taxa aferentă, care se evidenţiază în decontul prevăzut la art. 1562 din Codul
fiscal, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, prin aplicarea cotei de
TVA de 9 %.
Nu se aplică taxarea inversă prevăzută la art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul
fiscal în situaţia în care beneficiarul nu este o persoană înregistrată în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, furnizorul (persoană impozabilă
înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal)
colectează TVA aplicând cota redusă de TVA de 9% pentru livrările de astfel de
produse în interiorul ţării.
În ceea ce priveşte codurile NC utilizate în cadrul art. 160 alin. (2) lit. c) din
Codul fiscal menţionăm că acestea sunt cele care figurau în nomenclatura
combinată stabilită prin Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87 al Consiliului din 23
iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară şi statistică şi Tariful vamal comun. Ca
urmare a modificării nomenclaturii combinate prin Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 927/2012 al Comisiei din 9 octombrie 2012 trebuie avute în
vedere codurile NC astfel cum au fost modificate, corespunzătoare produselor
prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, astfel:
Produs Cod NC vechi Cod NC nou
Grâu dur 1001 10 00 1001 11 00 şi 1001 19 00
Alac (Triticum spelta),
destinat însămânţării
1001 90 10 1001 91 10
Grâu comun destinat
însămânţării
ex 1001 90 91 ex 1001 91 20
Alt alac (Triticum spelta) şi
grâu comun, nedestinate
însămânţării
ex 1001 90 99 ex 1001 99 00
Secară 1002 00 00 1002
Orz 1003 00 1003
Porumb 1005 1005
Boabe de soia, chiar
sfărâmate
1201 00 1201
3
Seminţe de rapiţă sau de rapiţă sălbatică, chiar sfărâmate
1205 1205
Seminţe de floarea-soarelui,
chiar
sfărâmate
1206 00 1206 00
Sfeclă de zahăr 1212 91 1212 91

 

II. O altă modificare recentă în domeniul TVA se referă la completarea
categoriilor de operaţiuni pentru care se aplică mecanismul taxării inverse,
prevăzute la art. 160 alin. (2) din Codul fiscal, cu următoarele:
– livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă,
stabilit în România conform art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoană impozabilă reprezintă persoana impozabilă a cărei activitate principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi al cărei consum propriu de energie electrică este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrică se înţelege un consum de maximum 1% din energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – noiembrie a fiecărui an calendaristic. Se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă
de energie electrică cumpărătorul care deţine licenţa pentru activitatea de operator al pieţei de energie electrică eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, pentru tranzacţiile pe piaţa pentru ziua următoare şi pe piaţa intrazilnică. De asemenea, se consideră că are calitatea de comerciant persoană impozabilă de energie electrică şi cumpărătorul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
1. deţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică;
2. activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din energia electrică cumpărată este neglijabil. În acest sens, trebuie să depună la organul fiscal competent, până pe data de 10 decembrie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că îndeplineşte această condiţie, care este valabilă pentru toate achiziţiile de energie electrică efectuate în anul calendaristic următor. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală are obligaţia să afişeze pe site-ul său cel târziu până pe data de 31 decembrie a fiecărui an lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile respective. Pentru achiziţiile de energie electrică efectuate în anul în care cumpărătorul obţine o licenţă valabilă de furnizare a energiei electrice eliberată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada că respectivul cumpărător este un comerciant de energie electrică, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe propria răspundere din care
să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu estimat din energia electrică cumpărată este neglijabil, care este valabilă până la data de 31 decembrie a anului respectiv.
În regim tranzitoriu, conform art. V din OG nr. 28/2013, prin excepţie de la
prevederile art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal pentru achiziţiile de
energie electrică efectuate începând cu 1 septembrie 2013 şi până la finalul
anului 2013, cumpărătorul trebuie să transmită vânzătorului o declaraţie pe
propria răspundere care va fi valabilă până la 31 decembrie 2013 inclusiv, din
care să rezulte că activitatea sa principală, în ceea ce priveşte cumpărările de
4
energie electrică, o reprezintă revânzarea acesteia şi consumul său propriu din
energia electrică cumpărată este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din
energia electrică cumpărată în perioada ianuarie – iulie 2013.
– transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. h) din
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii
energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
În vederea aplicării corecte a prevederilor legale, precizăm că taxarea
inversă se aplică doar pentru transferul de certificate verzi între persoane
impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, nu
şi în situaţia în care furnizorii de energie care au obligaţia de a achiziţiona astfel
de certificate îşi recuperează cheltuiala cu aceste certificate de la consumatorii
finali de energie chiar dacă aceştia sunt persoane impozabile înregistrate în
scopuri de TVA.
Astfel, potrivit prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 220/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile
de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în factura de
energie electrică transmisă consumatorilor finali de către furnizori, valoarea
certificatelor verzi se facturează separat faţă de tarifele/preţurile pentru energia
electrică, precizându-se temeiul legal. Această valoare reprezintă produsul
dintre valoarea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate estimate de
către ANRE, cantitatea de energie electrică facturată şi preţul mediu ponderat
al certificatelor verzi tranzacţionate pe pieţele centralizate de certificate verzi în
cele mai recente 3 luni de tranzacţionare încheiate.
Prin urmare, furnizorii de energie nu transferă certificate verzi către consumatorii finali de energie, ci îşi recuperează costul generat de achiziţionarea certificatelor verzi de la consumatori. Suma recuperată de
furnizor de la un consumator nu reprezintă contravaloarea unui anumit număr
de certificate verzi, ci este produsul unor factori, printre care şi cantitatea de
energie livrată.
Astfel, rezultă din prevederile legale care reglementează modul de funcţionare a acestui sistem de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie că furnizorul nu transferă certificate verzi către consumator, ci îşi recuperează de la acesta un cost generat de livrarea de energie.
Având în vedere prevederile art. 137 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, potrivit cărora baza de impozitare a TVA este constituită din tot ceea ce constituie contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor ori

5
prestator din partea cumpărătorului, […], precizăm că certificatele verzi facturate de furnizorii de energie catre consumatorii de energie reprezinta o parte din contrapartida obţinută sau care urmează a fi obţinută de furnizor din partea consumatorului de energie şi, în consecinţă, este inclusă în baza de impozitare a TVA, chiar dacă este evidenţiată distinct în factură, pentru aceste sume aplicându-se acelaşi regim al TVA aplicabil livrării de energie.
În final, menţionăm că mecanismul taxării inverse prevăzut la art. 160 alin. (2) lit. e) din Codul fiscal pentru livrarea de energie electrică se aplică numai în situaţia în care furnizorul este o persoană impozabilă înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, iar beneficiarul este o persoană impozabilă stabilită şi înregistrată în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal.
În situaţia în care beneficiarul livrării de energie nu este stabilit în România, chiar dacă este înregistrat în scopuri de TVA în România potrivit art. 153 din Codul fiscal, nu sunt aplicabile prevederile art. 160 din Codul fiscal întrucât locul livrării de energie nu este considerat din punct de vedere al TVA în România, conform prevederilor art. 132 alin. (1) lit. e) şi f) din Codul fiscal. În acest caz, operaţiunea nu este impozabilă în România, ci în statul în care este
stabilit beneficiarul sau, după caz, în statul în care beneficiarul utlizează şi consumă efectiv energia.
Dan MANOLESCU
SECRETAR DE STAT

 

 

 

 

1
C
ă
tre
Direc
ţ
ia general
ă
regional
ă
a finan
ţ
elor publice .
………………….
În vederea aplic
ă
rii unitare a preved
erilor fiscale referitoare la TVA
introduse prin
Ordonan
ţ
a Guvernului nr. 16/2013
pentru modificarea
ş
i
completarea Legii nr. 571/20
03 privind Codul fiscal
ş
i reglementarea unor
m
ă
suri fiscal-bugetare
ş
i prin
Ordonan
ţ
a Guvernului nr
. 28/2013 privind
reglementarea unor m
ă
suri fiscal-bugetare
, v
ă
comunic
ă
m urm
ă
toarele:
I.
Una dintre modific
ă
rile instituite se refer
ă
la completarea art. 140 alin.
(2) din Codul fiscal în sensul implement
ă
rii, începând cu d
ata de 1 septembrie
a.c., a cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea urm
ă
toarelor bunuri:
1. toate sortimentele
de pâine precum
ş
i urm
ă
toarele specialit
ăţ
i de
panifica
ţ
ie: cornuri, chifle
, batoane, covrigi, minibaghete, franzelu
ţ
e
ş
i
împletituri, care se încadreaz
ă
în grupa produse de brut
ă
rie la codul
CAEN/CPSA 1071;
2. f
ă
in
ă
alb
ă
de grâu, f
ă
in
ă
semialb
ă
de grâu, f
ă
in
ă
neagr
ă
de grâu
ş
i f
ă
in
ă
de secar
ă
, care se încadreaz
ă
la codul CAEN/CPSA 1061;
3. triticum spelta, grâu comun
ş
i meslin, care se încadreaz
ă
la codul NC
1001 99 00,
ş
i secar
ă
care se încadreaz
ă
la codul NC
1002 90 00, prev
ă
zute în
anexa I la Regulamentul (C
EE) nr. 2658/87 al Consiliu
lui privind Nomenclatura
tarifar
ă
ş
i statistic
ă
ş
i Tariful vamal comun, astfel cum a fost modificat
ă
prin
Regulamentul de punere în aplicare (U
E) nr. 927/2012 al
Comisiei din 9
octombrie 2012.
În aplicarea acestor
prevederi a fost emis
Ordinul comun al
viceprim-
ministrului, ministrului finan
ţ
elor publice nr. 1436
din 26 august 2013
ş
i al
ministrului agriculturii
ş
i dezvolt
ă
rii rurale nr. 852 din 26 august 2013 privind
aplicarea cotei reduse de
TVA de 9% pentru pâine
ş
i specialit
ăţ
i de panifica
ţ
ie,
publicat în Monitorul Oficial al Români
ei, Partea I, nr. 54
3 din 28 august a.c
.
Prin actul normativ mai sus men
ţ
ionat au fost explicitate în detaliu no
ţ
iunile
de pâine
ş
i specialit
ăţ
i de panifica
ţ
ie, astfel încât s
ă
fie evitat
ă
aplicarea
neunitar
ă
a cotei reduse de TVA de 9%.
Cabinet Secretar de Stat
Nr. 408436/02.09.2013
MINISTERUL FINAN
Ţ
ELOR PUBLICE

2
Cota redus
ă
de TVA de 9% se aplic
ă
pe întreg lan
ţ
ul de comercializare,
atât de produc
ă
tori, cât
ş
i de comercian
ţ
i, persoane impozab
ile înregistrate în
scopuri de TVA conform art.
153 din Codul fiscal, pe
ntru produsele care se
încadreaz
ă
în categoriile prev
ă
zute la art. 140 alin. (2)
lit. g) din Codul fiscal
astfel cum a fost modificat prin OG nr. 16/2013.
În ceea ce prive
ş
te
triticum spelta, grâul comun
ş
i secara
, categorii de
cereale pentru a c
ă
ror livrare în interiorul
ţă
rii se aplic
ă
cota redus
ă
de TVA de
9%, prev
ă
zut
ă
la
art. 140 alin. (2) lit. g)
pct. 3 din Codul fiscal,
preciz
ă
m c
ă
acestea sunt supuse tax
ă
rii inverse în condi
ţ
iile prev
ă
zute la
art. 160 alin. (2) lit.
c) din Codul fiscal.
Prin urmare dac
ă
atât furnizorul cât
ş
i beneficiarul sunt
persoane impozabile înreg
istrate în scopuri de TVA
în România conform art.
153 din Codul fi
scal, se aplic
ă
taxarea invers
ă
, respectiv beneficiarul determin
ă
taxa aferent
ă
, care se eviden
ţ
iaz
ă
în decontul prev
ă
zut la art. 156
2
din Codul
fiscal, atât ca tax
ă
colectat
ă
, cât
ş
i ca tax
ă
deductibil
ă
, prin aplicarea cotei de
TVA de 9 %.
Nu se aplic
ă
taxarea invers
ă
prev
ă
zut
ă
la
art. 160 alin. (2) lit. c) din Codul
fiscal
în situa
ţ
ia în care beneficiar
ul nu este o persoan
ă
înregistrat
ă
în scopuri
de TVA conform art. 153 din Codu
l fiscal, furnizorul (persoan
ă
impozabil
ă
înregistrat
ă
în scopuri de TVA în România co
nform art. 153 din Codul fiscal)
colecteaz
ă
TVA aplicând cota redus
ă
de TVA de 9% pentru livr
ă
rile de astfel de
produse în interiorul
ţă
rii.
În ceea ce prive
ş
te codurile NC utilizate
în cadrul art. 160 alin. (2) lit. c) din
Codul fiscal men
ţ
ion
ă
m c
ă
acestea sunt cele care
figurau în
nomenclatura
combinat
ă
stabilit
ă
prin Regulamentul (CEE) nr.
2.658/87 al Consiliului din 23
iulie 1987 privind Nomenclatura tarifar
ă
ş
i statistic
ă
ş
i Tariful vamal comun.
Ca
urmare a modific
ă
rii nomenclaturii combinate prin
Regulamentul de punere în
aplicare (UE) nr. 92
7/2012 al Comisiei di
n 9 octombrie 2012
trebuie avute în
vedere codurile NC astfel
cum au fost modificate, corespunz
ă
toare produselor
prev
ă
zute la
art.
160 alin. (2) lit. c) din
Codul fiscal, astfel:
Produs Cod NC v
echi Cod NC nou
Grâu dur 1001 10 00 1001 11 00
ş
i 1001 19 00
Alac (Triticum spelta),
destinat îns
ă
mân
ţă
rii
1001 90 10 1001 91 10
Grâu comun destinat
îns
ă
mân
ţă
rii
ex 1001 90 91 ex 1001 91 20
Alt alac (Triticum spelta)
ş
i
grâu comun, nedestinate
îns
ă
mân
ţă
rii
ex 1001 90 99 ex 1001 99 00
Secar
ă
1002 00 00 1002
Orz 1003 00 1003
Porumb 1005 1005
Boabe de soia, chiar
sf
ă
râmate
1201 00 1201

3
Semin
ţ
e de rapi
ţă
sau de
rapi
ţă
s
ă
lbatic
ă
, chiar
sf
ă
râmate
1205 1205
Semin
ţ
e de floarea-soarelui,
chiar
sf
ă
râmate
1206 00 1206 00
Sfecl
ă
de zah
ă
r 1212 91 1212 91
II.
O alt
ă
modificare recent
ă
în domeniul TVA se refer
ă
la completarea
categoriilor de opera
ţ
iuni pentru
care se aplic
ă
mecanismul tax
ă
rii inverse,
prev
ă
zute la art. 160 alin. (2)
din Codul fiscal, cu urm
ă
toarele:
- livrarea de energie electric
ă
c
ă
tre un comerciant persoan
ă
impozabil
ă
,
stabilit în România conform art. 125
1
alin. (2)
.
Comerciantul persoan
ă
impozabil
ă
reprezint
ă
persoana impozabil
ă
a c
ă
rei activitate principal
ă
, în ceea ce prive
ş
te cump
ă
r
ă
rile
de energie electric
ă
, o reprezint
ă
revânzarea acesteia
ş
i al c
ă
rei consum propriu de energie
electric
ă
este neglijabil. Prin consum pr
opriu neglijabil de
energie electric
ă
se în
ţ
elege un
consum de maximum 1% din energia electric
ă
cump
ă
rat
ă
în perioada ianuarie – noiembrie a
fiec
ă
rui an calendaristic. Se consider
ă
c
ă
are calitatea de comerciant persoan
ă
impozabil
ă
de energie electric
ă
cump
ă
r
ă
torul care de
ţ
ine licen
ţ
a pentru activitatea de operator al pie
ţ
ei
de energie electric
ă
eliberat
ă
de Autoritatea Na
ţ
ional
ă
de Reglementare în Domeniul
Energiei, pentru tranzac
ţ
iile pe pia
ţ
a pentru ziua urm
ă
toare
ş
i pe pia
ţ
a intrazilnic
ă
. De
asemenea, se consider
ă
c
ă
are calitatea de comerciant persoan
ă
impozabil
ă
de energie
electric
ă
ş
i cump
ă
r
ă
torul care îndepline
ş
te cumulativ urm
ă
toarele condi
ţ
ii:
1. de
ţ
ine o licen
ţă
valabil
ă
de furnizare a energiei electrice eliberat
ă
de Autoritatea
Na
ţ
ional
ă
de Reglementare în Domeniul Energiei, care face dovada c
ă
respectivul
cump
ă
r
ă
tor este un comerciant de energie electric
ă
;
2. activitatea sa principal
ă
, în ceea ce prive
ş
te cump
ă
r
ă
rile de energie electric
ă
, o
reprezint
ă
revânzarea acesteia
ş
i consumul s
ă
u propriu din energia electric
ă
cump
ă
rat
ă
este
neglijabil. În acest sens, trebuie s
ă
depun
ă
la organul fiscal competent, pân
ă
pe data de 10
decembrie a fiec
ă
rui an, o declara
ţ
ie pe propria r
ă
spundere din care s
ă
rezulte c
ă
îndepline
ş
te aceast
ă
condi
ţ
ie, care este valabil
ă
pentru toate achizi
ţ
iile de energie electric
ă
efectuate în anul calendaristic urm
ă
tor. Agen
ţ
ia Na
ţ
ional
ă
de Administrare Fiscal
ă
are
obliga
ţ
ia s
ă
afi
ş
eze pe site-ul s
ă
u cel târziu pân
ă
pe data de 31 decembrie a fiec
ă
rui an lista
persoanelor impozabile care au depus declara
ţ
iile respective. Pentru achizi
ţ
iile de energie
electric
ă
efectuate în anul în care cump
ă
r
ă
torul ob
ţ
ine o licen
ţă
valabil
ă
de furnizare a
energiei electrice eliberat
ă
de Autoritatea Na
ţ
ional
ă
de Reglementare în Domeniul Energiei,
care face dovada c
ă
respectivul cump
ă
r
ă
tor este un comerciant de energie electric
ă
,
cump
ă
r
ă
torul trebuie s
ă
transmit
ă
vânz
ă
torului o declara
ţ
ie pe propria r
ă
spundere din care
s
ă
rezulte c
ă
activitatea sa principal
ă
, în ceea ce prive
ş
te cump
ă
r
ă
rile de energie electric
ă
, o
reprezint
ă
revânzarea acesteia
ş
i consumul s
ă
u propriu estimat din energia electric
ă
cump
ă
rat
ă
este neglijabil, care este valabil
ă
pân
ă
la data de 31 decembrie a anului respectiv
.
În regim tranzitoriu, conform ar
t. V din OG nr. 28/2013, prin excep
ţ
ie de la
prevederile art. 160 alin. (2) lit. e)
pct. 2 din Codul fiscal pentru achizi
ţ
iile de
energie electric
ă
efectuate începând cu
1 septembrie 2013
ş
i pân
ă
la finalul
anului 2013, cump
ă
r
ă
torul trebuie s
ă
transmit
ă
vânz
ă
torului o declara
ţ
ie pe
propria r
ă
spundere care va fi valabil
ă
pân
ă
la 31 decembrie 2013 inclusiv, din
care s
ă
rezulte c
ă
activitatea sa principal
ă
, în ceea ce prive
ş
te cump
ă
r
ă
rile de

4
energie electric
ă
, o reprezint
ă
revânzarea acesteia
ş
i consumul s
ă
u propriu din
energia electric
ă
cump
ă
rat
ă
este neglijabil, respectiv este de maximum 1% din
energia electric
ă
cump
ă
rat
ă
în perioada ianuarie – iulie 2013.
- transferul de certificate verzi
, astfel cum sunt defini
te la art. 2 lit. h) din
Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sist
emului de promovare a producerii
energiei din surse
regenerabile de
energie, republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i
complet
ă
rile ulterioare.
În vederea aplic
ă
rii corecte a preveder
ilor legale, preciz
ă
m c
ă
taxarea
invers
ă
se aplic
ă
doar pentru transferul de ce
rtificate verzi între persoane
impozabile înregistrate în sc
opuri de TVA confor
m art. 153 din Codul fiscal, nu
ş
i în situa
ţ
ia în care furnizorii de
energie care au obliga
ţ
ia de a achizi
ţ
iona astfel
de certificate î
ş
i recupereaz
ă
cheltuiala cu aceste ce
rtificate de la consumatorii
finali de ener
gie chiar dac
ă
ace
ş
tia sunt persoane impozabile înregistrate în
scopuri de TVA.
Astfel, potrivit preveder
ilor art. 8 alin. (4) din
Legea nr. 2
20/2008 pentru
stabilirea sistemului de promovare a pr
oducerii energiei din
surse regenerabile
de energie,
republicat
ă
, cu modific
ă
rile
ş
i complet
ă
rile ulterioare, în factura de
energie electric
ă
transmis
ă
consumatorilor finali de c
ă
tre furnizori, valoarea
certificatelor verzi se factureaz
ă
separat fa
ţă
de tarifele/pre
ţ
urile pentru energia
electric
ă
, precizându-se temeiul legal. Aceast
ă
valoare reprezint
ă
produsul
dintre valoarea cotei an
uale obligatorii de achizi
ţ
ie de certificate estimate de
c
ă
tre ANRE, cantitatea
de energie electric
ă
facturat
ă
ş
i pre
ţ
ul mediu ponderat
al certificatelor verzi tranzac
ţ
ionate pe pie
ţ
ele centralizate de certificate verzi în
cele mai recente 3
luni de tranzac
ţ
ionare încheiate.
Prin urmare, furnizorii
de energie nu transfer
ă
certificate verzi c
ă
tre
consumatorii finali de
energie, ci î
ş
i recupereaz
ă
costul generat de
achizi
ţ
ionarea certificatelor verzi de
la consumatori.
Suma recuperat
ă
de
furnizor de la un co
nsumator nu reprezint
ă
contravaloarea unui anumit num
ă
r
de certificate verzi, ci este pr
odusul unor factori, printre care
ş
i cantitatea de
energie livrat
ă
.
Astfel, rezult
ă
din prevederile l
egale care reglementeaz
ă
modul de
func
ţ
ionare a acestui sistem de promovar
e a producerii energiei din surse
regenerabile de energie c
ă
furnizorul nu transfer
ă
certificate verzi c
ă
tre
consumator, ci î
ş
i recupereaz
ă
de la acesta un cost
generat de
livrarea de
energie.
Având în vedere preveder
ile art. 137 alin. (1) li
t. a) din Codul fiscal,
potrivit c
ă
rora baza de impozitare
a TVA este constituit
ă
din tot ceea ce
constituie contrapartida ob
ţ
inut
ă
sau care urmeaz
ă
a fi ob
ţ
inut
ă
de furnizor ori

TVA de 9% la paine incepand cu 01 septembrie 2013

September 1st, 2013

TVA de 9% la paine incepand cu 01 septembrie 2013

TVA de 9% nu asigura paine mai ieftina: Fiecare pune ce pret doresteFoto: Wikipedia
Painea si specialitatile din panificatie fara umplutura vor avea TVA de 9%, incepand cu data de 1 septembrie, potrivit unui Ordin comun al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Finantelor Publice, publicat in data de 28 august in Monitorul Oficial.

Ordinul defineste care sunt produsele carora li se va aplica o cota redusa de TVA de 9%.

“Prin paine se intelege produsul preparat dintr-un aluat obtinut din diferite sortimente de faina, utilizate in amestec ori singure, cu sau fara alte ingrediente, framantat cu apa, afanat prin fermentatia drojdiei si precopt/copt, inclusiv in stare congelata, dar la care nu s-au adaugat miere, oua, branza sau fructe si care are un continut de zahar si de grasimi in substanta uscata de maximum 5%, din greutate”, se mentioneaza in Ordin.

De asemenea, vor avea o cota redusa de TVA produsele de panificatie care au compozitia painii, asa cum este definita in ordin, respectiv cornurile, chiflele, batoanele, covrigii, minibaghetele, franzelutele si impletiturile, dar care se incadreaza in grupa produse de brutarie la codul CAEN/CPSA 1071.

Potrivit Ordinului, covrigii se incadreaza in aceste prevederi, indiferent de gramaj sau daca sunt sau nu sunt afanati prin fermentatia drojdiei, in schimb produsele cu umplutura de orice fel nu se incadreaza in categoria produselor de panificatie pentru care se va aplica o cota redusa de TVA.

Directiile regionale ale finantelor publice, prin structurile teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor lua masuri pentru indeplinirea prevederilor prezentului ordin.

 

Suntem aici pentru tine!!!

August 29th, 2013

Dacă sunteți în sistemul de TVA la încasare, dacă aveți obligația legală de aplicare a acestui sistem:
– orice intrare, indiferent de la cine, indiferent că furnizorul meu este persoană fizică sau juridică, că e înscris sau nu în registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare, dacă nu o plătesc integral, pe loc sau anticipat emiterii facturii, în numerar, sau dacă nu e una supusă taxării inverse (măsurilor de simplificare), va avea bifată opțiunea de deducere a TVA la plată și voi deduce TVA doar când voi achita debitul. Pentru excepții se deduce pe loc TVA, iar opțiunea TVA deductibil la plată nu se bifează.
– orice vânzare, dacă nu o încasez integral în numerar, pe loc sau anticipat înainte de emiterea facturii, ori dacă e către o persoană afiliată, sau e supusă măsurilor de simplificare (taxării inverse), indiferent cine e clientul meu, de natura juridică a acestuia și de starea lui fiscală, că este client persoană fizică sau juridică, că este înscris sau nu în registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare, duce la bifarea opțiunii “TVA colectat la încasare”. Pentru excepții se colectează pe loc TVA, iar opțiunea TVA colectat la încasare nu se bifează.
– pentru orice ieșire la care s-a bifat opțiunea de colectare a TVA la încasare, dacă nu e încasată în 90 de zile de la emitere, se va colecta TVA automat în cea de-a 90-a zi.

Dacă nu aplicați sistemul de TVA la încasare:
– orice intrare de la o persoană ce aplică sistemul de TVA la încasare, cu excepția cazurilor în care e vorba de o intrare achitată obligatoriu în numerar, integral, pe loc sau înainte de emiterea facturii de către furnizor, sau cele supuse măsurilor de simplificare, duce la deducerea TVA numai la plata facturii și va trebui bifată opțiunea de deducere a TVA numai la plată. Pentru excepții nu se va bifa opțiunea respectivă și se va deduce TVA pe loc.
– orice altă intrare de la persoane ce nu aplică acest sistem se va face ca până acum, se va deduce TVA la data facturii indiferent că e achitată sau nu. Opțiunea TVA deductibil la plată nu se va bifa.
– orice ieșire, indiferent către cine, cum e încasată, când e încasată, va duce la colectarea TVA la emiterea facturii și nu există nici o situație în care TVA colectat la încasare se va bifa.

Ce reguli să respecte firmele?
Eu le-am dat firmelor cu care colaborez niște sfaturi simple de tot. Pentru că atunci când se aplică sistemul de TVA pentru a deduce TVA nu este suficientă factura și dovada că achiziția este în legătură cu activitatea economică, fiind obligatorie și prezentarea dovezii plății, le-am spus așa:
– pe orice document de plată pe care îl primiți asigurați-vă că este înscris, în mod explicit documentul la care se referă plata. Că sunt înscrise informațiile despre factura sau facturile ce se achită: numărul și data acestora. Să nu apară explicații confuze de genul “contravaloare marfă”, “ plată factură”, etc. Să apară explicit: factura numărul… din data de…..
– pe orice document de plată emis de firmă (OP, CEC,Ordin de compensare, BO, contract de cesiune de creanță) să apară explicit numărul și data facturii/facturilor achitate cu acel document
– pentru orice încasare efectuată de firmă de la clienții săi, pentru acele facturi ce nu sunt încasate pe loc, numerar, să înscrie aceleași informații pe care le-ar solicita ei furnizorilor

De ce este esențial ca pe documentele de plată sau încasare să apară explicit aceste informații? Cele legate de facturile ce se achită.
Dacă nu era clar, textul din proiectul de modificare a normelor, despre care am amintit la începutul articolului spune așa:

Saga Oradea

Distributie programe de contabilitate si gestiune Saga Software