A fost implementat in Saga modulul Declaratii ANAF

declaratii anaf

A fost implementat in Saga modulul Declaratii ANAF

Declaratii ANAF este un program ce permite gestionarea unitara a tuturor declaratiilor ce trebuie depuse la ANAF. Cu ajutorul acestui program veti putea sa cautati foarte rapid printre declaratiile pe care le aveti in functie de diferite criterii de cautare: firma, tip declaratie, luna, an, stare declaratie. La prima intrare in program acesta va solicita calea catre folder-ul ce contine declaratiile. Implicit aceasta cale este calea declaratiilor din programul Saga. De asemenea va este solicitata si calea catre programul DUKIntegrator furnizat de ANAF pentru validarea declaratiilor. Dupa salvarea setarilor, programul va analiza directorul ales si va afisa in fereastra principala declaratiile gasite in acesta...

Nomenclator produse cu cota de TVA 9% incepand cu 01 iunie 2015

tva 9%

Nomenclator produse cu cota de TVA 9% incepand cu 01 iunie 2015

Hotărârea pentru modificarea si complectarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal publicată sub nr.367/2015 în monitorul oficial 373/28.05.2015.

 

Nomenclator – produse – cota 9 TVA 1 iunie 2015 xls

 

Nomenclator – produse – cota 9 TVA 1 iunie 2015 pdf

 

site realizat cu sprijinul netspark.biz

 

Registrul de bani personali

ministerul finantelor

Model registru bani personali.Ministerul Finanțelor a publicat ordinul 513/2015 pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal.

Model registru bani personali.

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 300/30.IV.2015

A C T E A L E O R G A N E L O R D E S P E C I A L I T A T E

A L E A D M I N I S T R A Ț I E I P U B L I C E C E N T R A L E

MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE

O R D I N

pentru aprobarea modelului și conținutului registrului de bani personali, precum și a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal. Având în vedere prevederile art. 4 alin. (12) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr...

D101 și D100 modificate

D101 și D100 modificate

ANAF a prezinta prin Ordinul 4024/2014 declarațiile D101 și D100 modificate

Formularele PDF cu noile formate nu au apărut.

În esență D101 este aproape la fel cu din anii anteriori modificările fiind generate de veniturile din dividende ce sunt detaliate acum, introducerea a două tipuri de venituri neimpozabile, modificarea bazei legale a scutirii de impozit, defalcarea sumelor din sponsorizări și mecenat în două categorii – provenite din ani anteriori și din anul curent.

Termenul de depunere este 25 martie. pentru ONG și cei care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură, termenul este 25 februarie. Acesta este și termenul limită de plată a impozitului.

D100 are modificări legate de completarea...

REVISAL Corecții date

REVISAL Corecții date

REVISAL Corecții date – preluare forum Sagasoftware –

Să vă descriu un mic scenariu: angajați o persoană, căreia îi întocmiți contractul de muncă numărul 100 din data de 01/12/2014, dar din neatenție introduceți la numărul de contract numărul 10. Pentru registrul de evidență a salariaților folosiți SAGA și validați fișierul XML cu aplicația REVISAL. Transmiteți la ITM datele și vă dați seama că ați greșit.
Dacă credeți că simpla corectare a datelor inițiale și retrimiterea lor la ITM rezolvă situația, din păcate, vă înșelați.

Dacă modificați, pur și simplu, numărul contractului, iar apoi re-transmiteți datele la ITM nu rezolvați nimic. Ba, mai mult, complicați situația...

Verificarea calităţii de asigurat se face on line

Sigla-CNAS
 Verificarea calităţii de asigurat se face on line, direct la furnizorii de servicii medicale

Potrivit prevederilor Ordinului Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 581/08.09.2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat,  persoanei care necesită servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excepţia celor din pachetul minim de servicii medicale,  îi va fi verificată calitatea de asigurat de către furnizorul de servicii medicale  ca urmare a interogării aplicaţiei pe site-ul CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html.

„ Este o măsură menită să vină...

TVA paine in restaurante este 24%

tva paine

TVA paine in restaurante este 24%

Prin Ordinul comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1436/852/2013 au fost explicitate noţiunile de pâine şi specialităţi de panificaţie în vederea aplicării unitare a cotei reduse de TVA de 9% la aceste produse.

Astfel, cota redusă de TVA de 9% se aplică pe întreg lanţul de comercializare, atât de producători, cât şi de comercianţi, persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA pentru întreaga activitate, pentru produsele care se încadrează în categoriile prevăzute la art. 140 alin. 2) lit. g) din Codul fiscal.

Totuşi, se impune a se face o distincţie clară între livrările de pâine şi produsele de panificaţie şi prestările de servicii de restaurant şi catering...

Bonurile fiscale(facturi simplificate) sub 100 Euro nu se mai raporteaza in D394

bonuri fiscale

Incepand cu operatiunile aferente lunii august 2013 nu se vor mai declara in formularul 394 bonurile fiscale care indeplinesc conditiile unei facturi simplificate (sub 100 de euro si avand codul fiscal al beneficiarului tiparit pe bon).
Conform ORDIN (2986/13.09.2013) publicat in MO 582 din 13.09.2013

 

 

Circulara 408436/02.09.2013 precizari privind TVA 9% la paine si modificari privind livrarea de energie electrica

tva

Circulara 408436 o puteti gasi si pe http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/infotva/Circulara408436_paine_energie.pdf
Către
Direcţia generală regională a finanţelor publice …………………..

În vederea aplicării unitare a prevederilor fiscale referitoare la TVA
introduse prin Ordonanţa Guvernului nr. 16/2013 pentru modificarea şi
completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor
măsuri fiscal-bugetare şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/2013 privind
reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, vă comunicăm următoarele:
I. Una dintre modificările instituite se referă la completarea art. 140 alin.
(2) din Codul fiscal în sensul implementării, începând cu data de 1 septembrie
a.c., a cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea următoarelor bunuri:
1...

Suntem aici pentru tine!!!

tva tva

Suntem aici pentru tine dacă esti în sistemul de TVA la încasare, dacă aveți obligația legală de aplicare a acestui sistem:
– orice intrare, indiferent de la cine, indiferent că furnizorul meu este persoană fizică sau juridică, că e înscris sau nu în registrul persoanelor ce aplică sistemul de TVA la încasare, dacă nu o plătesc integral, pe loc sau anticipat emiterii facturii, în numerar, sau dacă nu e una supusă taxării inverse (măsurilor de simplificare), va avea bifată opțiunea de deducere a TVA la plată și voi deduce TVA doar când voi achita debitul. Pentru excepții se deduce pe loc TVA, iar opțiunea TVA deductibil la plată nu se bifează.
– orice vânzare, dacă nu o încasez integral în numerar, pe loc sau anticipat înainte de emiterea facturii, ori dacă ...