saga oradea

D394. Precizări…la precizări….

===============================================

D394. Detalii

Rectificarea declarației

ATENȚIE! Rectificarea se face exclusiv pentru datele declarate. Adică dacă în declarație ați înscris ceva eronat.

Nu vor face obiectul redepunerii declaraţiei facturile primite de persoana impozabilă în altă perioadă de raportare faţă de data emiterii acestora de către furnizori.

Spre exemplu: dacă în declarația inițială pentru iulie 2016,am înscris numele unei persoane în mod eronat sau am inversat niște cifre, ori am înscris un număr eronat de facturi emise ori un număr de bonuri eronat, pot depune declarație rectificativă corectând prin ea acele informații deja declarate, dar eronate.

NU voi putea depune declarație rectificativă pe iulie 2016 dacă datele din declarația inițială sunt corecte, dar primesc în octombrie 2016 două facturi emise de furnizorii mei în iulie 2016.

===============================================

Inspecția Muncii – Versiune nouă a aplicației Revisal

===============================================

Noutati legislative