Sari la conținut

D394. Precizări…la precizări….

Peluare http://www.sagasoftware.ro/ Autor : Cristi

Se pare că legat de noua declarație, deja sunt necesare unele precizări. Cred că va fi oarece nebunie în august la primele depunere, dar până atunci să reluăm, poate mai explicit, niște chestiuni.

Ce documente se declară în D394?

Doar facturile primite sau emise (fie că vorbim de facturi simple, facturi simplificate, bonuri de casă cu valoare de factură simplificată, cu taxare inversă, indiferent că sunt sau nu în sistemul de TVA la încasare), valoarea vânzărilor cu amănuntul efectuate prin case de marcat fiscale, file din carente de comercializare, borderouri de achiziții sau cumpărări pe bază de contracte.

Nu se declară avize, note de transfer, facturi proforma, facturi pentru achiziții intracomunitare de bunuri sau livrări intracomunitare de bunuri, facturi pentru servicii intracomunitare (cele ce se declară prin D390)

Numerele și seriile de facturi – ce sunt și când se declară?

Oameni buni – citiți cu atenție – nu trebuie să introduceți sau să declarați seriile și plajele de numere utilizate de către furnizorii dumneavoastră!

Se declară și se folosesc, exclusiv, seriile și numerele alocate de dumneavoastră facturilor pe care le emiteți dumneavoastră către terți.

Este incredibil cât de multă lume are impresia că trebuie să declare seriile și plaja de numere folosită de furnizori. INCREDIBIL… Nici o secundă nu a cerut nimeni așa ceva și nimeni vreodată nu a scris asta. Cu toate astea, e, repet, incredibil cât de mulți au impresia că, de fapt, și aceste date trebuie raportate.

Cum operați intrările în SAGA?

Primiți factură?

Dacă DA:
– factura este cu taxare inversă? Da – o operați folosind la tip “T – taxare inversă”. Atenție!Dacă nu aveți partea de stocuri activă, la generarea D394 în PDF veți completa la fiecare poziție în parte codul specific taxării inverse. Dacă aveți partea de stocuri, codurile pentru D394 se completează la fiecare articol pentru care se aplică taxarea inversă în Fișiere-Articole-Detalii.

– factura nu este cu taxare inversă? Folosiți la tip “Factură” când o introduceți.

– furnizorul sau dumneavoastră aplicați sistemul de TVA la încasare?  dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa opțiunea TVAi

– factura este una pentru servicii de turism sau bunuri second-hand la care se aplică taxarea marjei de profit? –  operați intrarea pe tipurile “U – Servicii de turism” sau “H – Achiziții second-hand”

– factura este însoțită de bon fiscal? Nu contează! se aplică tot regulile de mai sus. De ce? Pentru că e factură în primul rând, iar bonul fiscal e, în acest caz, un document de decontare.

– primiți factură simplificată? ATENȚIE! Nu bon fiscal. Ci factură simplificată. Ca cea din imaginea de mai jos

Factura-simplificata - exemplu

Atunci o veți opera pe tip “M – Factură simplificată”.

În niciun caz seriile facturilor primite de la furnizori nu contează pentru D394. Nu contează ce plaje de numere folosesc aceștia. Nu contează că au seria de o literă sau au un roman scris pe post de serie, nu contează că numărul facturii are o cifră sau 398563 cifre, este irelevant.

NU primiți factură?

Primiți doar un aviz?  Nu se declară în D394. Se introduce prin intrări pe tip “A – Aviz”

Primiți doar bon fiscal?

Dacă da, are codul fiscal al firmei dumneavoastră înscris pe el? Atunci îl operați folosind la tip “C – Bon de casă cu cod fiscal”. Acest document are valoare de factură simplificată. Nu este factură simplificată (un model vedeți mai sus) ci este asimilat unei astfel de facturi, are aceiași valoare, fiscal vorbind, ca o factură simplificată. Repetăm: doar bonul fiscal ce are înscris, tipărit, pe el codul fiscal al firmei dumneavoastră este asimilat unei facturi simplificate. Bonul care este însoțit de factură sau un bon fiscal simplu, care nu au înscrise pe ele codul dumneavoastră fiscal, nu sunt asimilate unor facturi simplificate.

Dacă nu are înscris codul dumneavoastră fiscal pe el și nici o factură anexată, îl operați cu tip “B – Bon de casă” – acesta nu se va declara în D394, dar nici nu veți putea deduce TVA din el.

Cumpărarea se face cu carnet de comercializare? Cumpărați produse agricole de la persoane fizice cu carnet de comercializare? Atunci operați intrarea pe tip “Z –carnet de comercializare”. Pe o astfel de intrare, în partea de detalii cota și valoarea TVA nu pot avea completate valori, furnizorii fiind persoane fizice – persoane neimpozabile.

Cumpărați bunuri de la populație, altele decât produse agricole? Sau servicii? În acest caz aveți la baza achiziției fie un borderou de achiziții fie un contract (indiferent că e unul pentru cumpărare de bunuri sau unul pentru cumpărare de servicii). Veți opera cumpărarea, în intrări, pe tip “O – borderou de achiziții”

Primiți doar o chitanță? Sau un bilet, un bon cu valoare fixă?  Și vreți să operați asta prin intrări? Atunci, cel mai probabil, persoana ce v-a remis documentul nu are obligația folosirii caselor de marcat. Și veți opera intrarea pe tip “e – Exceptate de la utilizarea AMEF”.

Cum operați ieșirile (vânzările) în SAGA?

Vindeți bunuri sau servicii către populație? Folosiți case de marcat (aparate de marcat fiscale)? Înseamnă că emiteți bonuri de casă. Orice ieșire cu bon fiscal către clienți persoane fizice (sau juridice ce nu vă cer factură sau să-i înscrieți codul fiscal pe bon) se operează pe tip “B – Bon de casă”.

Emiteți bonuri de casă pe care înscrieți codul fiscal al clientului? Înseamnă că emiteți bonuri de casă cu valoare de factură simplificată. Acestea se pot opera, bon cu bon, pe fiecare client în parte, operând la tip “C – Bon de casă cu cod fiscal”. Cei care utilizează Marketline vor avea ieșirile generate automat pe acest bon dacă aleg client pe bon și generare de factură simplificată.

Emiteți factură către clienți? Nu contează că e persoană fizică sau juridică. Nu contează că o încasați cu bon de casă sau cu chitanță ori cu card, sau prin virament.

– factura este cu taxare inversă? Da – o operați folosind la tip “T – taxare inversă”. Atenție!Dacă nu aveți partea de stocuri activă, la generarea D394 în PDF veți completa la fiecare poziție în parte codul specific taxării inverse. Dacă aveți partea de stocuri, codurile pentru D394 se completează la fiecare articol pentru care se aplică taxarea inversă în Fișiere-Articole-Detalii.

– factura nu este cu taxare inversă? Folosiți la tip “Factură” când o introduceți. Nu contează că emiteți bon de casă pentru încasarea ei.

– aplicați sistemul de TVA la încasare?  dacă da și nu se aplică taxarea inversă, veți bifa opțiunea TVAi

– factura este una pentru servicii de turism sau bunuri second-hand la care se aplică taxarea marjei de profit? –  operați ieșirea pe tipurile “U – Servicii de turism” sau “H – Achiziții second-hand”

-aveți aprobare pentru emitere de facturi simplificate? Atunci orice astfel de factură emiteți o veți opera în SAGA la ieșiri pe tip “M – factură simplificată”

Emiteți avize către clienți? Nu se declară în D394. Se înregistrează în ieșiri pe tip “A – Aviz”.

Ați dat clienților facturi proforma? Acestea nu au ce căuta înregistrate în contabilitate.

Contează seriile la facturile emise? DA, în măsura în care folosiți serii.

Contează plaja de numere folosite pentru facturile emise? DA, categoric da. Aceasta trebuie să fie definită în Administrare – Numere și serii.

Dacă facturile sunt pretipărite seriile și numerele trebuie oricum operate. La culegere date se vor opera atât seria cât și numărul fiecărei facturi.

Ce înseamnă factura de stornare?
Este acea factură emisă către un client indiferent de tipul clientului, indiferent că este sau nu cu taxare inversă, că aplicați sau nu sistemul de TVA la încasare, a cărei valoare totală este negativă. Nu contează că reflectă refuz, discount sau alte tipuri de reduceri ori retur de bunuri.

Contează să fie factură, cu TVA, emisă către un client al dumneavoastră și să aibă valoare negativă.

Factura de stornare trebuie să fie cuprinsă în cadrul seriilor/plajelor de numere utilizate.

Factura de stornare nu se poate opera decât pe tip “Factură”, “T – taxare inversă” sau “M – Factură simplificată”.

Ce înseamnă factura anulată?

Este acea factură ce este scrisă, dar nu este înregistrată în contabilitate și nici nu a ajuns la clienți pentru a fi înregistrată în contabilitate.

Se operează în SAGA? DA. OBLIGATORIU. Altfel, programul, nu are cum să completeze informațiile legate de ea.
Cum se introduce factura anulată?
Simplu – pe tip factură în ieșiri sau ieșiri-valută validând-o după ce ați introdus doar partea de antet (adică nu ați operat decât tipul documentului, numărul facturii, clientul și data facturii). Nu operați nimic în partea de detalii. Acele facturii ce au doar antet operat, dar nu au detalii vor fi considerate facturi anulate în program.

Factura anulată trebuie să fie cuprinsă în cadrul seriilor/plajelor de numere utilizate.

Factura anulată nu se poate opera decât pe tip “Factură”, “T – taxare inversă” sau “M – Factură simplificată”.

Ce înseamnă tipul “e – Exceptat de la utilizarea AMEF”? Când folosiți acest tip?

Aveți o activitate ce se încadrează la art.2 din OUG 28/1999? Dacă da și dacă nu emiteți factură clienților ci doar o chitanță sau colectați vânzarea de la automate comerciale ori aveți încasare pe bază de bilete, atunci veți culege vânzarea pe acest tip.

Număr AMEF (case de marcat) – ce și cum se completează?

Veți completa acolo câte aparate de marcat ați folosit în luna/trimestrul pentru care depuneți D394 pentru a emite bonurile fiscale din acea perioadă.

Număr bonuri – se completează obligatoriu pe ieșiri de tip B cu numărul bonurilor fiscale pentru care nu ați emis facturi sau nu sunt bonuri cu valoare de factură simplificată.

Dacă într-o zi emiteți 160 de bonuri fiscale clienților, dar pentru 30 de bonuri veți emite facturi, iar pe 15 bonuri tipăriți codul fiscal al clientului – cele 30 de facturi le veți opera distinct, pe tip “Factură”, bonurile cu codul fiscal al clientului le veți opera distinct pe tip “C – Bon de casă cu cod fiscal”, iar restul vânzării o veți opera pe clientul folosit pentru operarea vânzărilor numerar pe o ieșire de tip “B – bon de casă” la care veți înscrie la număr de bonuri 115 (160 – 30 – 15).

Aveți una din aceste activități?

CAEN 1071  Cofetărie şi produse de patiserie
CAEN 4520  Spălătorie auto
CAEN 4730  Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor
CAEN 4776  Comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate
CAEN 4932  Transporturi cu taxiuri
CAEN 5510  Hoteluri
CAEN 5510  Pensiuni turistice
CAEN 5610  Restaurante
CAEN 5630  Baruri şi activităţi de servire a băuturilor
CAEN 812    Activităţi de curăţenie (aici intră toate codurile CAEN ce încep cu 812)
CAEN 9313  Activităţi ale centrelor de fitness
CAEN 9602  Activităţi de coafura şi de înfrumuseţare
CAEN 9603  Servicii de pompe funebre

Dacă da, atunci veți declara, pentru acestea, în mod distinct valoarea livrărilor (bază și TVA) defalcate pe cote de TVA.

Dar cum veți face asta în SAGA?

Dacă activitatea dvs principală este cea definită de unul din aceste coduri CAEN și se regăsește în listă și e unica activitate – nu trebuie să faceți nimic.

De exemplu: aveți cod CAEN definit în configurare societăți 5630 și e singura activitate pe care o desfășurați. Nu trebuie să faceți nimic. programul va declara vânzările integral pe acest cod CAEN.

Dar dacă o parte a activității e pe unul din aceste coduri CAEN, iar restul activității nu,atunci va trebui să faceți ceva pentru a declara distinct datele în D394.

Să vă dau două exemple:

Exemplul 1 – Aveți cod CAEN 4520, dar nu aveți și spălătorie auto. Aveți doar reparații auto, tinichigerie auto și comerț cu piese. În această situație soluția este să vă creați cel puți o grupă în Fișiere – Grupe – Articole contabile – grupă la care coloana de cod CAEN o lăsați necompletată. Orice ieșire va avea alocată această grupă.

Exemplul 2 – Aveți cod CAEN 4520 și aveți reparații auto, comerț cu piese de schimb și spălătorie – veți crea în Fișiere – Grupe – Articole contabile două grupe, din care grupei specifice spălătoriei auto îi veți completa și codul CAEN și orice încasare de la spălătorie va avea alocat codul grupei cu pricina.