saga oradea
SAGA P.S. este un program pentru evidenţă contabilă şi de stocuri în partidă simplă, destinat persoanelor fizice autorizate – cabinete de avocatură şi notariat, asociaţii de proprietari, cabinete medicale, experţi financiari şi alte profesii liberale. .
Programul este gratuit şi nu conţine limitări.
saga ps oradea
saga persoane fizice oradea
CONŢINE:
 • Contabilitate financiară (registrul jurnal pentru încasări şi plăţi, calcul impozit pe profit, declaraţiile 100,392,094).
 • Imobilizări.
 • Clienţi / Furnizori (situaţii facturi, scadenţar, situaţie avize de expediţie, jurnale, declaraţiile 300, 301, 390, 394).
 • Casa (lei, valută) / Banca (lei, valută) / Deconturi.
 • Salarii (cu generarea declaraţiilor în format electronic şi a registrului de evidenţă, plata pe card).
 • Producţie (inclusiv pe baza de reţetar şi/sau comenzi).
 • Operaţii interne cu stocuri (bonuri de consum, bonuri de predare/primire, transferuri, inventariere etc.).
 • Suport pentru operaţiuni în valută (intrări, ieşiri, calcul diferenţe de curs).
 • Urmărire pe centre de profit, situaţii grafice.
 • Suport pentru legătură cu case de marcat în regim printer fiscal (Datecs, Euro, Elka, Eltrade, Optimus, Samsung, Daisy, CHD).
 • Modul pentru evidenţa activităţii cabinetelor de avocatură (evidenţa dosarelor, calcul onorarii).
 • Modul pentru evidenţa asociaţiilor de proprietari (liste de întreţinere, colectare indexuri, repartizare cheltuieli, calcul penalizări, administrare fond de rulment/reparaţii etc).
AVANTAJE:
 • Actualizare rapidă la modificările legislative.
 • Multi-firmă, Multi-user.
 • Accesare simultană a aceloraşi opţiuni de program, prin reţea.
 • Uşurinţă în asimilare şi utilizare.
 • Extrem de manevrabil.
 • Rapid şi robust.
 • Ajutor interactiv.